WFH Office Tour: สิ่งที่ได้จากการ WFH มาตลอด 2 เดือน!?

6 พฤษภาคม 2563 Bangkok, Thailand


wfh office decor


ตั้งแต่มีไอเจ้าไวรัสโควิด - 19 มาระบาดในโลก ชีวิตใครต่อหลายคนก็เปลี่ยนไปมากมาย ชีวิตของเราก็เช่นกัน จากที่มีโต๊ะทำงานที่บ้าน แค่ไว้ทำงานเฉย ๆ อัพบล็อกเวลาว่าง ๆ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นโฮมออฟฟิศแบบ Full Function พร้อมกับโจทย์ที่ว่า ทำงานที่บ้านยังไงให้ได้งาน!? 555

Don't follow your dreams! Follow my Instagram : @Bokoaz

© A Girl With An Awkward Smile. Design by FCD.